ssnako

ssnako

YÖNETİM KURULUMUZUN 01.02.2021 TARİHLİ BİLGİLENDİRME YAZISI

 Değerli Ortağımız,

Yaklaşık bir yıldır devam eden Pandemi süreci boyunca oldukça sıkıntılı günler geçirdiğimiz hepinizin malumudur. Bu zaman içerisinde uygulanan kısıtlamalar kapsamında biz de personelimizi evden çalışma düzenine geçirerek tedbirler almaya gayret ettik. Halen daha da bu düzen içerisinde çalışmaktayız.

Ofisimizin genellikle kapalı olması, toplantıların yapılamaması, çevremizde yaşadığımız bazı sağlık sorunları istenilen iletişim ortamının oluşmasına engel oldu. Bundan dolayı sizlere geçen tüm zaman içerisinde meydana gelen gelişmeleri aşağıda özetlemeye çalışarak bundan sonra ki süreçleri de anlatmayı hedefleyen bir yazı kaleme almaya karar verdik. Bu kapsamda kronolojik olarak sırasıyla madde, madde ele alırsak;

1)    Projemizin ruhsatının Şubat 2020 tarihinde alınmasından sonra bildiğiniz üzere Haziran 2020 ortalarına kadar bir kapanma dönemi yaşanmış, bu süre içerisinde hiçbir iş ve işlem yürütülememiştir. Haziran 2020 den itibaren Akzirve ile önce online daha sonra yüz yüze toplantılara başlanmıştır.

2)    Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan toplantılarda Bakanlığın 6306 sayılı yasada 2019 Haziran ve Eylül aylarında yaptığı değişiklikler kapsamında Proje alanında resen Kat İrtifakı kuracağını öğrenmemiz üzerine gerek tapuya gerekse Akzirveye sözleşmemize göre teminat mektubu verilmeden Kat İrtifakı kurulamayacağı hususunda Noterden ihtarname gönderilmiştir.

3)    Bunun üzerine Bakanlık bizi haklı görerek resen Kat İrtifakını kurarken proje alanında ki arsa payımızın karşılığına denk gelen tüm tapuları adımıza çıkartmıştır. Buna göre hakkımız olan 244 adet ortalama 215 m2 lik satılabilir alanı olan daire tapusuna ek olarak 461 adet daire tapusunu da teminat olarak adımıza çıkartmış ve bu teminatın yasadaki hükümlere bağlı olarak Yüklenici olan Akzirvenin inşaatı yapma oranında kendilerine devredilebileceği hususunda tapu üzerinde şerh oluşturmuştur.

4)    Bir diğer önemli nokta olan inşaata başlama konusunda da yine Ağustos 2020 de Akzirveye bir başka ihtarname göndererek Bakanlığın tayin ettiği Yapı Denetim firmasının sahayı teslim almasına ilişkin tutanak istenmiş ve bu tutanağın da talebimiz üzerine 02.09.2020 tarihinde oluşturulduğu tespit edilmiştir. Yapı Denetim firmasının sahaya girmesi yasada belirtilen süre ve yükümlülüklerin resmen başlaması adına çok önemlidir. İlerleme raporları Bakanlık tarafından izlenerek ona bağlı olarak satış izni verilecek, inşaatın istenilen hızda ilerleyip, ilerlemediği tespit edilerek gerektiğinde yaptırım uygulanabilecektir.

5)    Eylül 2020 tarihinde yukarıda bahsi geçen tüm işlemler ile ilgili evrakların bir tutanakla tarafımıza teslim edilmesi için Akzirve’ye başvuru yazısı göndererek talepte bulunulmuştur. Bunun sonucunda 02 Ekim tarihinde her iki tarafında imzasıyla bir tutanak düzenlenmiş ve Blok Yapı ruhsatları, İşyeri teslim tutanakları, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile Nako adına çıkarılmış 705 adet Tapu kendilerinden teslim alınmıştır.

6)    Ekim 2020 tarihinden sonra Akzirve tarafından proje için tesis edilen inşaat kredisinin son onayları tamamlanmış ve Aralık 2020 itibariyle 200.000.000$ kredi kullanılabilir hale gelmiştir. Yaptığımız temaslar sonucunda bu kredinin sadece inşaat yapımı hak edişleri için kullanılabileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun önemi, inşaatın bitirilmesi için gerekli finansın tesis edilmesidir ki bu projenin tamamlanması açısından hepimiz adına iyi bir güvencedir. Yine yaptığımız temaslardan öğrendiğimiz bir başka husus da bu kredinin kullanılma şeklinin de Yapı Denetim firmasının raporlarına bağlı olmasıdır. Yani inşaatta ilerleme olmadan kredinin kullanılması olanaksızdır. Bu da yine bizim için önemli bir başka teminattır.

7)    Geçen sene hakkımız olan 244 dairenin kurasının tarafımızca çekildiğini ve bu dairelerin tespit edildiğini biliyorsunuz. Bunun ile ilgili zeyilname bu güne kadar yapılamamıştır. Bakanlığın resen tesisi ettiği Kat İrtifakı tapuları ile bizim kurada çektiğimiz dairelerin m2 leri arasında farklar oluştuğunu farkettiğimiz için Akzirveden bu durumun düzeltilmesini talep etmiştik. Geçen süre zarfında bunlar ancak bu günlerde düzeltilmiş ve imzaya hazır hale getirilmiştir. Önümüzdeki günlerde imzalanacaktır. Ayrıca imzalanacak zeyilnameye imar durumunda bir değişiklik olması halinde sözleşmedeki hakkedişlerin aynen geçerli olacağına dair hüküm ile , Proje ye uygun bir Yönetim Planının birlikte ve Nako’nun onayıyla oluşturulacağına dair  hükmü de ilave ettiğimizi bu vesile ile bildirmek isteriz.

8)    Ayrıca bundan sonra ki işleyişi takip edebilmek adına Akzirve’den aylık ilerleme raporları ile Yapı Denetim firmasının Bakanlık ve Bankaya ilettiği raporları da talep etmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren bu raporları temin ederek sizlere ulaştıracağız. Bu kapsamda Akzirve tarafından hazırlanan bir (örnek) taslak raporu web sitemize ekleyerek bu yazının sizlere ulaşmasıyla görüşlerinize sunmuş olacağız. Oradan da anlayacağınız üzere sahada ki inşaat faaliyetleri hız kazanmıştır. Bize bildirilen kadarıyla iksa ( kazıklama)  , hafriyat, satış ofisi inşaatı hızla devam ederek bahar aylarında betonlama ve lansman aşamasına gelinecektir. Biz bu faaliyetlerin hız kazanması için Yükleniciyi zorlamaya devam edeceğiz. Pandemi kısıtlamalarının da yumuşaması halinde bahar aylarında Lansman aşamasına geçebileceğimizi düşünüyoruz.

9)    Önümüzdeki dönemde yapacağımız bir diğer çalışma ise zeyilnamenin imzası ve elimizdeki 244 dairenin kesinleşmesiyle şerefiye çalışmalarına başlamaktır. Şerefiye çalışmasının bitirilmesiyle sizlere kura çektirme yoluyla daireleri sahiplendirmeye hazır hale gelebileceğiz. Bu çalışmayı da Genel Kurulumuza kadar tamamlamayı hedeflemekteyiz. 

Son olarak, bildiğiniz üzere İdare tarafından iki defa ertelenmek suretiyle Genel Kurulların yapılması Pandemi nedeniyle 1 Mart 2021 tarihine kadar yasaklanmıştı. Bu tarihten sonra nasıl bir süreç yaşayacağımızı bilmemekle birlikte eğer bir engel oluşmaz ise 2019 ve 2020 Genel Kurul toplantılarını birlikte yapma eğiliminde olduğumuzu bildirir, bu yazıda adı geçen tüm evrakların web sitemizin "DUYURULAR" bölümünde incelemenize açık hale getirildiğini hatırlatarak hepinize sağlık ve esenlikler dileriz. 01.02.2021

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

S.S.İSTANBUL NAKLİYAT ANBARLARI

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

+90 (212) 582 25 40

+90 (212) 582 54 77(Fax)

www.ssnako.com

ssnako@ssnako.com

İstanbulun merkezi zeytinburnu