ssnako

ssnako

SÖZLEŞME VE PROTOKOLÜN İLGİLİ MADDELERİ (BELGE 5)

 25.12.2017 tarihli Akzirve yazısında bahsi geçen ilgili maddeler;

 

15.05.2015 tarihli sözleşmenin ilgili maddesi;

ÖZEL DÜZENLEMELER

Madde 5. İşbu SÖZLEŞME ile Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi birbirlerini tamamlar niteliktedirler. Buna göre;

a.     Bu SÖZLEŞME ile AKZİRVE tarafından taahhüt edilen ambar yerlerinin bitirilmesine bağlı olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine konu olan ambar olarak kullanılan yerler tahliye edilecektir.

b.     Ancak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine konu yerlerdeki imar çalışmaları daha önce tamamlanır ve/veya tarafların elinde olmayan sebeplerle ya da idarenin bir yaptırımı/işlemi ile sözleşme konusu yerler tahliye edilirse bu durumda taraflar kiralama yöntemini kullanarak geçici bir çözüm yoluna gideceklerdir. Bu noktada oluşacak masraflar hakkaniyet ölçüsünce her iki tarafça eşit olarak paylaşılacaktır.

 

13.06.2016 tarihli protokolun ilgili maddesi;

 

Madde 4.Yine geçen sene yapılmış olan protokolün tahliyeye ilişkin hükümleri ise saklı kalacaktır. Ancak somut durumda bu madde geçerliliğini kaybederse tahliye hususunda taraflarca hakkaniyete uygun bir süre belirlenecektir. Bu süre her halükarda tahliye bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren en az 6 ay olarak belirlenmiştir. Ancak yeni (İSNAK projesi de bu kapsam içinde değerlendirilmektedir) veya geçici bir yerin yapılması durumunda bu süreye riayet edilmeksizin AKZİRVE ambarların derhal tahliyesini isteyebilir.

İstanbulun merkezi zeytinburnu