ssnako

ssnako

BİLGİ GÜNCELLEME

 

Bu kısım NAKO ortaklarının bilgi güncelleme sayfasıdır. Bilgilerin her bir ünite için ayrı ayrı girilmesine özen gösterilmesi rica olunur.

dev şehir parkı İstanbulun merkezi zeytinburnu Yüzölçümü zeytinburnu ambarlar merkezi yerler