ssnako

ssnako

BİLGİ GÜNCELLEME

 

Bu kısım NAKO ortaklarının bilgi güncelleme sayfasıdır. Bilgilerin her bir ünite için ayrı ayrı girilmesine özen gösterilmesi rica olunur.

Yüzölçümü zeytinburnu ambarlar dev şehir parkı İstanbulun merkezi zeytinburnu merkezi yerler