ssnako

ssnako

AKZİRVE AŞ'NİN TAHLİYE SÜRECİ BAŞLATMA YAZISI (BELGE 4)

 S.S. İSTANBUL NAKLİYAT AMBARLARI İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN DİKKATİNE                      

                                                                                               25/12/2017

Bilindiği üzere şirketimiz Akzirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Tic. A.Ş. ile SS İstanbul Nakliyat Ambarları İşletme Kooperatifi arasında; Beşiktaş 25. Noterliği’ nin 18.08.2014 tarih ve 26295 yevmiye numaralı “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” ve söz konusu Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesini tamamlayıcı nitelikte olmak üzere taşınma ve tahliye sürecini tarifleyen protokol mahiyetindeki 15.05.2015 ve 13.06.2016 tarihli  “Anlaşma”lar akdedilmiştir.

15.05.2015 ve 13.06.3016 tarihli anlaşmalar gereğince şirketimiz, yeni ambarlar için bir arazi temininde, yer ve koordinatları belli bir alan üzerindeki çalışmalarını tamamlamış ve bu yerde yapılacak yeni ambar projesini olgunlaştırmıştır. Ancak gelinen aşamada bulunan yere ilişkin bürokratik işlemlerin uzun sürmesi ve Karma Büyük Proje ile zamansal olarak denk gitmemesi nedeniyle; 15.05.2015 tarihli protokolün 5.nci ve 13.06.2016 tarihli protokolün 4. Maddesinde düzenlenen, geçici bir yere taşınma durumu zaruri olmuştur. Kooperatifinizce, bu hususa bağlı olarak sahadaki diğer dernek ve sendikalar ile ortak bir platformda buluşularak çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Zira 10.02.2017 tarih 29975 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017/9867 sayılı Bakanlar Kurulu uyarınca alınan riskli alan ile riskli yapı kararları uyarınca ve 29/09/2017 tarihli inşaat ruhsatının alınmış olması nedeniyle; yeni oluşan 3284 ada 55 no’ lu parselde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’ne konu Karma Büyük Proje inşaatının başlaması gerekmektedir.

Tüm bu nedenlerle; Karma Büyük Proje’ ye konu olan ve ortağı olduğumuz arazinin ivedi olarak tahliyesinin ve boş olarak tarafımıza tesliminin sağlanması için gerekli çalışmalara başlanmasını saygı ile rica ederiz.

  

Bilgilerinize.

AKZİRVE TURİZM İNŞAAT GAYRİMENKUL YATIRIM TİC. A.Ş. 

İstanbulun merkezi zeytinburnu